Gemeentewerf

Realiseren natuurinclusief gemeenteterrein

Gemeentewerf

In Giessen mochten we een bedrijventerrein aanleggen met een natuurinclusieve aanpak.

Ontwerp en bestek: Donker Design

Naast het feit dat het terrein functioneel moest zijn, is er ook ruimte gekomen voor meer planten en (hopelijk) dieren. Door het plaatsen van onder andere takkenrillen en nestkasten hopen we dat er meer biodiversiteit op het terrein komt. Omdat de gemeente ook milieu bewuster bezig wil zijn, zijn er diverse bestratingsmaterialen hergebruikt. Langs het terrein zijn wadi's gegraven voor extra opvang van hemelwater. En de parkeerplaatsen langs de zijkant hebben nu plaats gemaakt voor parkeervakken van grastegels. 

  • Aanleg